XII Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów "WSZYSTKO GRA 2023"

Opublikowano: 2023-03-07 09:23

"WSZYSTKO GRA 2023"

XII WOJEWÓDZKI KONKURS MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW

13 kwietnia 2023 r. - godz. 10:00

REGULAMIN

 

1. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: wszystkogra.mdk4@gmail.com

2. Data i miejsce przesłuchań konkursowych: 13 kwietnia 2023 r. od godz. 10:00 - sala kameralna MDK4

3. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko - pomorskiego, z wyłączeniem szkół muzycznych.

4. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie:

  • Kategoria I - keyboard - soliści,
  • Kategoria II - keyboard - zespoły
  • Kategoria III - fortepian - soliści,
  • Kategoria IV - pozostałe instrumenty
  • Kategoria V - zespoły kameralne (do 5 osób)
5. Jury po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń może dokonać dodatkowego podziału na kategorie wiekowe.

6. Konkurs jest jednoetapowy. Zadaniem uczestnika jest wykonanie dwóch dowolnych utworów instrumentalnych. Całość prezentacji nie powinna przekroczyć 6 minut.

7. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez Formularz Zgłoszeniowy osadzony w tym artykule poniżej regulaminu oraz dostępny pod adresem: kliknij TUTAJ i przejdź aby wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

8. Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO w celu podpisania i przesłania skanu bądź zdjęcia podpisanego dokumentu. Dopiero po wykonaniu tej czynności będziemy mogli przyjąć zgłoszenie i potwierdzić udział w konkursie.

9. Zgłoszenie udziału należy przesłać do dnia 4 kwietnia 2023 r.
10. Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy.
11. Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
11. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe medale.
12. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

13. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

14. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: wszystkogra.mdk4@gmail.com

 

ZAPRASZAMY!!!