Placówka

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 jest placówką wychowania pozaszkolnego. Posiada status jednostki samorządowej. Organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz - Wydział Edukacji i Sportu. Nadzór nad placówką sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

 

- strona w budowie -