Język angielski


Prowadzący:

mgr Anna Osałkowska

 

Wiek uczestników zajęć:

  • Język angielski - grupa dzieci niepiszących - 5 - 7 lat

  • Język angielski - grupa początkująca - 8 - 10 lat

 

Miejsce i plan zajęć:

Sala nr 15

  • wtorek - 16:15 - 17:45
  • czwartek - 16:15 - 17:45

 

Język angielski - grupa dzieci niepiszących - 5 - 7 lat

Na zajęciach dzieci uczą się poprzez zabawę. Poznają podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące otaczającego je świata i codziennych czynności. Elementy śpiewu, ruchu i gier sprawiają, że nauka staje się przyjemnością. Dzieci mają okazję doskonalić swoje zdolności plastyczne i manualne poprzez samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych i ilustracji podsumowujących zajęcia. Dzieci mają możliwość osłuchania się z językiem i zapoznania z elementami kultury krajów anglojęzycznych. Zajęcia nie wymagają umiejętności pisania bądź czytania.

 

Język angielski - grupa początkująca - 8 - 10 lat

Zajęcia maja na celu zapoznanie uczestników z podstawami języka angielskiego. Uczestnicy zajęć poznają szereg słów i wyrażeń, a także uczą się ich zastosowania w zdaniach i konkretnych sytuacjach z życia codziennego. Mała ilość osób w grupie umożliwia dokładniejsze rozpatrzenie zagadnień gramatycznych i dostosowanie materiału do potrzeb uczestników. Proces uczenia oparty jest o tradycyjne metody połączone z elementami twórczymi takimi jak tworzenie prac plastycznych, pomocy naukowych, nauka piosenek i wierszy, a także uczestnictwo w grach i zabawach językowych. Różnorodne formy pracy pozwalają na rozwinięcie zdolności językowych, zainteresowanie nauką języka, a także zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych.