Współpraca

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 przy organizacji konkursów, wydarzeń kulturalnych oraz projektów edukacyjnych współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami.

 

W tym miejscu pragniemy im podziękować za wszelką pomoc i doskonałą współpracę oraz zachęcić do jej kontynuowania.

 

  • Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto
  • Stowarzyszenie Kultury, Edukacji i Integracji Romów „Nasz świat – Jamaro Sveto”
  • Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego
  • Fundacja Play Art
  • Nowe Pokolenia w Hołdzie Janowi Pawłowi II. Fundacja
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy
  • Fundacja Arka
  • Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem