XI WOJEWÓDZKI KONKURS MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW "WSZYSTKO GRA 2022"

Opublikowano: 2022-03-31 13:15

"WSZYSTKO GRA 2022"

XI  WOJEWÓDZKI  KONKURS  MŁODYCH  INSTRUMENTALISTÓW 

REGULAMIN

 1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

e-mail: wszystkogra.mdk4@gmail.com

 1. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych z województwa kujawsko - pomorskiego, z wyłączeniem szkół muzycznych.
 2. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie:
 • Kategoria I - keyboard - soliści,
 • Kategoria II - keyboard - zespoły
 • Kategoria III - fortepian - soliści,
 • Kategoria IV - pozostałe instrumenty
 • Kategoria V - zespoły kameralne
 1. Jury po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń może dokonać dodatkowego podziału na kategorie wiekowe.
 2. Konkurs jest dwuetapowy:
 • Etap I - ocena nagrań audio-video nadesłanych przez uczestników (1 dowolny utwór muzyczny)
 • Etap II - ocena finałowych prezentacji uczestników (2 utwory, w tym utwór z I etapu)
 1. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji (1 utwór muzyczny) poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. w telefonie) oraz przesłanie drogą elektroniczną nagrania wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres e-mail: wszystkogra.mdk4@gmail.com . Zgłoszenie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia - pełnoletni uczestnik, rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
 1. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do dnia 30 kwietnia 2022 r.na adres: wszystkogra.mdk4@gmail.com . Do przesłania plików można wykorzystać platformę WeTransfer.com bądź posłużyć się dyskiem internetowym (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive), udostępnić i załączyć bezpośredni link w wiadomości mailowej. Można również przesłać link do umieszczonego nagrania na YouTube. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia osobiście do placówki MDK4 wraz z nagraniem prezentacji zapisanej na nośniku danych (CD, DVD, pendrive).
 1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. Lista osób zakwalifikowanych do etapu II zostanie opublikowana 9 maja 2022 r.na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają informację w wiadomości mailowej wraz z załączonym harmonogramem przesłuchań w ramach Etapu II.
 2. Przesłuchania finałowe odbędą się 19 maja 2022 r.od godz. 16:00 w sali kameralnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy. O ostatecznych wynikach konkursu zdecyduje punktacja przyznana wyłącznie w II etapie. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe medale.
 3. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
 5. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: wszystkogra.mdk4@gmail.com 

ZAPRASZAMY!!!