Miejski Konkurs Plastyczny "ZERO DLA DYSKRYMINACJI"

Opublikowano: 2022-02-24 12:08

 

 

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

 

„ZERO DLA DYSKRYMINACJI”

 

REGULAMIN

 

 1. Organizator:

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

 e-mail: konkurs.mdk4@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów bydgoskich szkół podstawowych oraz wychowanków bydgoskich placówek wychowania pozaszkolnego.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wykonać własnoręcznie plakat promujący sprzeciw wobec dyskryminacji. Format oraz technika wykonania pracy są dowolne (np. malarstwo, rysunek, kolaż). 
 3. Prace można wykonać indywidualnie lub grupowo.
 4. Wykonane prace należy dostarczyć za pośrednictwem poczty lub osobiście do Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy (ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz) do dnia 15 marca 2022 r..
 5. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia - rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
 6. Na odwrocie pracy powinny znajdować się informacje kontaktowe:
 • imię i nazwisko wykonawcy (w przypadku grupy - wystarczy nazwa klasy np. 6b),
 • nazwa szkoły/placówki oraz nazwa klasy,
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w konkursie,
 • numer telefonu oraz adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego bądź opiekuna grupy (nauczyciela).
 1. Zgłoszone prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. 
 2. Jury po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń podejmie decyzje o ewentualnym podziale na kategorie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 marca 2022 r., a wyniki z nagrodzonymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, które zostaną wysłane pocztą po uprzednim kontakcie z osobą zgłaszającą.
 4. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Wykonane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator ma prawo publikacji zdjęć na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
 6. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkurs.mdk4@gmail.com

 

ZAPRASZAMY!!!