Bydgoskie Granty Oświatowe 2024 dla MDK4!

Opublikowano: 2024-04-18 13:55, Numer artykułu: 81839 , Autor: A.Pufal

W poniedziałek (15 kwietnia 2024) w Pałacu Młodzieży wręczone zostały Bydgoskie Granty Oświatowe. Znaczącą grupę przyznanych BGO stanowią realizacje artystyczne oraz działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży. Tego dnia Wicedyrektor naszej placówki p. Marzena Nowakowska wraz z nauczycielem tańca p. Magdaleną Przepierską odebrały 5 Bydgoskich Grantów Oświatowych przeznaczonych na realizację projektów w naszym MDK4! Jesteśmy dumni i cieszymy się, bo dzięki Grantom będziemy mogli efektywniej działać na rzecz naszych wychowanków, planując i wykonując naszą misję, którą jest odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieży.